Home
Home.
Samhällsinfo.
Historia.
Sevärdheter.
Fritid/Turister.
Kontakt.
Sevärdheter
SEVÄRDHETER I VISSEFJÄRDA
MED OMNEJD
Bron till Minneslunden bakom Vissefjärda kyrka
                                                  foto Ulla Nilsson


Vissefjärda kyrka  Klockstapeln   Minneslunden  Dackestenen

Nuvarande kyrkobyggnad invigdes 1773.
Den 24 augusti 1997 invigdes minneslunden och den vackra stenbron. Ön är helt nyskapad, ett arbete som började planeras 1988.

1996 beslutades att en stenbro skulle byggas mellan minneslunden och kyrkan. Det blev ett svårt arbete mycket pga. att ingen sådan stenbro hade byggts i Sverige sedan 1930-talet. Anledningen till att man ville ha just denna sorts stenbro var att det hade funnits en sådan mellan kyrkan och kyrkstallarna.
Klockstapeln med klockorna Maria, Helena och Christina uppfördes 1774.
Till vänster om kyrkan finns Dackestenen. Stenen invigdes 1973 och är ett minne av Nils Dacke. Inskriptionen lyder:

”Minne över bondeledaren Nils Dacke och hans folk, som i denna bygd åren 1542 -1544 stupade i sin kamp för frihet, rätt och tro”

Stallarna.
På andra sidan om kyrksjön ligger kyrkstallarna. Stallarna byggdes 1855 och användes fram till 1930-talet. Här fanns plats för 200 hästar.

Idag är stallarna ett hembygdsmuseum, som ägs och sköts  av Vissefjärda hembygdsförening, där det visas upp äldre redskap och husgeråd från bygden.

Varje år vid midsommar sätts här upp ett hembygdsspel av Vissefjärda hembygdsförening. I år heter teatern "Johan Flinks traverklamp" skriven av Henning Skårin. Innehållet i spelen härrör från händelser ifrån äldre tider i  Vissefjärda.

Stallarna har öppet måndag - fredag klockan  14.00 - 18.00
från 29 juni - 7 augusti

Här finns café och att ta tillfälle att fika.
Det finns också möjlighet att hyra Stallarna vid större arrangemang som tex. bröllop, födelsedagskalas eller något annat arrangemang. Plats för ca 40 personer.
Framför kyrkstallarna står träreliefen "I Dackebygd" av Calle Örnemark.

Kyrkeby bränneri
Årets Industriminne 2002

På Kyrkeby gård ligger ett unikt brännvinsbränneri.
Det är från 1700-talet och har nyligen renoverats vilket gör att det återigen har gått att köpa potatisbrännvin.
Kyrkeby gård och brännvinsbränneri har tilldelats  Länsförsäkrings byggnadsvårdspris för 2003.
Du kan få guidning och visning av bränneriet under juli månad.

Öppet onsdagar och söndagar under juli kl. 14.00

För mer information angående Kyrkeby bränneri
Ring 0471 200 08 Peter eller 0471 105 83 Lars


Dackes grotta
Cirka 300 m från riksväg 28, mot Krukö ligger Dackes grotta. Grottan är 12 m lång och det var bl a här som Dacke gömde sig för Gustav Vasas fogdar.

Nils Dacke började som fattig bonde i Södra Lindön i Vissefjärda socken. Han blev senare huvudpersonen i bondeupproret 1542 och startade den så kallade Dackefejden, då man stred mot Gustav Vasas män. Sista anfallet blev i skogarna söder om Ledja, där Nils Dacke stupade 1543.


Antamåla Rör
Ca 5 km sydväst om Vissefjärda ligger Antamåla rör. Det är ett minne från istiden. Det speciella med Antamåla rör är att det enbart är stora stenblock som har samlats, samt att de är så väl rundade.

Röset är cirka 150 m långt, ca 50 m brett och högsta höjden är
ca 11 m..
Det finns även en sägen som säger, att det var en trollkärring som hade förklädet fullt med sten som hon skulle kasta på kyrkan. Då hon fick höra kyrkklockorna ringa, tappade hon alltihop. Detta blev Antamåla rör.

Trollkärringen finns att se längs Storgatan i samhället, i backen till vänster om ålderdomshemmet.


Linnefors järnbruk

Längs Lyckebyån byggdes Linnefors Järnbruk.

Det stod klart 1738 och var en stor arbetsplats på den tiden. Man använde sig av sjömalm men hållfastheten var dålig, så efter många konjunktursvängningar stängdes bruket ca 100 år senare.

Ugnen och hammarsmedjan revs och på den gamla bruksplanen byggdes en kvarn. Den blev socknen mest betydande under de närmaste 100 åren.
Idag finns bara den vackra bruksherrgården kvar; hovgård i Linnefors.

Furs bro
Mot gränsen till Blekinge ligger Furs bro.

Bron går över Lyckebyån och är en historisk plats. Den var en viktig mötesplats för gränsfolken förr i tiden.

På plattan på den gamla bron står det: Riksgräns mellan Sverige och Danmark 980-1658.
Top